lunes, 23 de febrero de 2015BASES DELS JOCS FLORALS DEL BARRI CONGRÉS-INDIANS 2015
 
 
 
Infantil i juvenil:
Hi podran prendre part infants i joves de 8 a 18 que es repartiran en quatre categories segons l’edat.
Adults:
Podran prendre-hi part totes les persones que ho desitgin a partir de 19 anys.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NARRATIVA CURTA
 
Infantil i juvenil:
- Tema: Quan sigui gran m’agradaria...
- Llengua: català.
- Extensió i lletra:  màxim 5 fulls mecanografiats a doble espai i 
una sola cara en Verdana 12.
- Els menors de 13 anys podran presentar els treballs sense mecanografiar,
 en full de pauta i lletra entenedora.

 
Adults:
 
- Tema: Somnis.
 
-Llengua: català o castellà.
 
-Extensió i lletra: màxim 5 fulls mecanografiats a doble espai i una sola cara en Verdana 12.
 
 
POESIA
 
Tema:
- Infantil i juvenil: Quan sigui gran m’agradaria...
- Adults: Somnis.

Presentació:
-Només es podrà presentar una obra, que es lliurarà per quintuplicat.
 
-Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat a l’exterior del qual hi constarà "4ts Jocs Florals Congrés-Indians 2015" i el pseudònim.
 
-Dins d’aquest sobre se n’hi posarà un altre de tancat que contindrà: nom i cognoms, edat, telèfon i correu electrònic (si s’escau) de l’autor/a.
 
-Els treballs es poden lliurar personalment a El Circ de les Lletres (c/Garcilaso,166) i a El Cel en paper( Pl.Congrés,5) de 9:30 a 13:30 i de 16:30 a 20 de dl a dv, o per correu electrònic a: afocabotiga@hotmail.com
 
-El termini de presentació finalitza el 30 de març de 2015.
 
 
 
Jurat:
-Per a cada modalitat, estarà format per persones especialistes designades per les entitats que formen part de la Coordinadora d’Entitats Congrés-Indians. Poden declarar deserts els premis, així com concedir accèssits si ho creuen oportú.
 
Lliurament i recollida de premis:
 
-Els premis es lliuraran el dissabte 25 d’abril,a les 6 de la tarda, a l’Agrupació Congrés (c/Alexandre Galí,20-22).
 
-Els autors que resultin guanyadors hauran de venir obligatòriament a recollir el premi o delegar en algú per a que ho faci en nom seu.
 
-Si no es fes així, l’organització entendrà que es renuncia al premi i es passarà a atorgar-lo al següent participant, segons l’ordre de prelació obtinguda en la votació.
 
-Els treballs no seran retornats.
 
-El sol fet de concursar implica l’acceptació de totes les condicions.
 
Premis:
 
-Per cada modalitat i categoria hi haurà els premis següents.
 
 
Infantil i juvenil:
 
1r premi: Flor natural i llibre (o conte)
 
2n premi: Englantina i llibre (o conte)
 
3r premi: Viola i llibre (o conte).


Adults:
 
1r premi: Flor natural, Llibreta i recull textos guanyadors.
 
2n premi: Englantina, Llibreta i recull textos guanyadors.
 
3r premi: Viola, Llibreta i recull textos guanyadors.
 
El relats guanyadors es penjaran al Blog de la Finestra del Congrés i a la web de la Coordinadora d'entitats.
TOTS ELS PARTICIPANTS REBRAN UN DIPLOMA

No hay comentarios:

Publicar un comentario